PZW KOŁO "KLEŃ" STRZYŻÓW N/WISŁOKIEM

 

Witaj na stronie koła wędkarskiego "Kleń" Strzyżów

 

ZAPROSZENIE NA  
 
WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW
 
         Zarząd Koła PZW „Kleń” nr 30 w Strzyżowie serdecznie zaprasza wszystkich członków Koła na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 23 października 2022  o godzinie:
- 13.30 (pierwszy termin)
- 14.00 (drugi termin)
w sali konferencyjnej GS”SCH” w Strzyżowie ul. Daszyńskiego (wejście od parkingu)



Porządek obrad
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła PZW nr 30 „Kleń” w Strzyżowie
 1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wręczenie  wyróżnień dla zawodników rywalizujących w zawodach zaliczanych do  GPX Koła „Kleń” w 2022 r.
3.  Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4.  Powołanie prezydium Walnego Zgromadzenia.
5.  Przyjęcie porządku obrad.
6.  Odczytanie i przyjęcie protokółu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
  7. Wybór Komisji:
-       Mandatowo - Skrutacyjnej
-       Uchwał i wniosków
8.  Przyjęcie Sprawozdania z działalności:
-       Zarządu Koła,
-       Komisji Rewizyjnej,
-       Sądu Koleżeńskiego.
-       Rzecznika Dyscyplinarnego Koła
-  Powiatowego Komendanta SSR
9. Przedstawienie programu działania i preliminarza budżetowego Koła na rok 2023.
10. Przedstawienie i uchwalenie Terminarza Sportowego na 2023 r.
11.  Dyskusja i wolne wnioski.
12. Podjęcie Uchwał i Wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.
13.   Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


 Zarząd Koła “KLEŃ” w Strzyżowie