PZW KOŁO "KLEŃ" STRZYŻÓW N/WISŁOKIEM

 

Witaj na stronie koła wędkarskiego "Kleń" Strzyżów

 

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
OKRĘG W RZESZOWIE
KOŁO NR 30 „KLEŃ” W STRZYŻOWIE


ZAPROSZENIE NA WALNE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA "KLEŃ" STRZYŻÓWZarząd Koła PZW „Kleń” nr 30 w Strzyżowie serdecznie zaprasza wszystkich członków Koła na Walne Sprawozdawczo- Wyborcze Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 12 września 2021 o godzinie:
- 14.00 (pierwszy termin)
- 14.30 (drugi termin)
w sali konferencyjnej GS”SCH” w Strzyżowie ul. Daszyńskiego (wejście od parkingu)


W trakcie Zebrania wręczenie statuetek i upominków dla najlepszych  zawodników z całego cyklu GPX koła "Kleń" 2021 w dyscyplinach spinningowej i spławikowo- gruntowej


PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie zebrania. Wręczenie nagród i odznaczeń.
2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.
3. Uchwalenie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybory Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków.

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Odczytanie sprawozdań:
6.1. Sprawozdanie Zarządu Koła za 2020 i 2021
6.2. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2020 i 2021r
6.3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 i 2021r. Ocena działalności Zarządu wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium
6.4. Sprawozdanie Rzecznika Koła za 2020 i 2021.
6.5. Sprawozdanie Społecznej Straży Rybackiej za 2020 i 2021.
7. Otwarcie dyskusji dotyczącej tylko sprawozdań.
8. Przedstawienie projektu preliminarza budżetowego Koła i projketu planu pracy Koła na nową kadencję 2021-2025 oraz rok 2022.
9. Dyskusja dotycząca preliminarza i planu pracy Koła.
10. Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdań:

a) Zarządu Koła,

b) Komisji Rewizyjnej

 1. Sądu Koleżeńskiego

  d) Rzecznika Dyscyplinarnego Koła

  e) Komendanta Powiatowej SSR

 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu
  12. Wolne głosy i wnioski.
  13. Głosowanie w sprawie zgłoszonych uchwał i wniosków.
  14. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
  15. Wybory Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZW Rzeszów

  16. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - programu działania w kadencji 2021-2025
  - planu pracy i preliminarza budżetowego na 2022 r
  - ustalenie liczby godzin pracy na rzecz Koła oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2022 r
  - planu inwestycji

  - wolnych wniosków

  15. Zakończenie zebrania.


Prosimy zabrać ze sobą legitymacje z opłaconymi składkami w naszym Kole na rok 2021


Zarząd Koła “KLEŃ” w Strzyżowie