PZW KOŁO "KLEŃ" STRZYŻÓW N/WISŁOKIEM

 

Witaj na stronie koła wędkarskiego "Kleń" Strzyżów

 

           

            

        

REGULAMIN ZAWODÓW „KLEŃ WISŁOKA 2022”

Organizatorem zawodów "Kleń Wisłoka" 2022 jest Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie Koło nr 30 "Kleń" w Strzyżowie

Bardzo prosimy osoby chętne do wzięcia udziału w zawodach, o zapisywanie się drogą mailową: pzwklen@wp.pl lub sms-em 604102435

Start zapisów 21 marca o godz. 9.00

Ostatni dzień zapisów przewidujemy na 1 czerwca lub do wyczerpania miejsc

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie zawodami prosimy nie czekać na ostatni moment, ponieważ decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat zawodników.

DZIĘKI WSPARCIU ZARZĄDU OKREGU PZW RZESZÓW z Prezesem Wiesławem Heliniakiem na czele, WSZYSCY ZAWODNICY ZWOLNIENI SĄ NA CZAS ZAWODÓW Z KONIECZNOŚCI WNOSZENIA TZW. "JEDNODNIÓWEK" Każdy z uczestników, musi posiadać kartę wędkarską z aktualnymi opłatami z macierzystego Okręgu.

Kwota startowa wynosi:

- 130 zł od osoby dorosłej

- 60 zł od juniora lub kobiety

NR RACHUNKU BANKOWEGO

w banku PKO S.A. nr 44 1240 2672 1111 0010 9755 1879

Wpłatę należy dokonać niezwłocznie po potwierdzeniu miejsca na liście startowej, ale nie później niż do dnia 1.06 2022 roku na powyższe konto z dopiskiem "Kleń Wisłoka 2022" oraz przesłać na email potwierdzenie przelewu oraz koniecznie podać imię i nazwisko osób startujących i informację z jakiego Okręgu PZW są dane osoby. 

Jednocześnie organizator prosi o potwierdzenie dokonanej wpłaty i podanie danych kontaktowych uczestnika zawodów na e-mail pzwklen@wp.pl lub telefonicznie na nr 604102435

Uwaga! Potwierdzenie jest niezbędne w przypadku np. zmiany terminu z przyczyn niezależnych.

Wpłata na konto bankowe oraz informacja o danych zawodnika przesłana na email lub sms-em jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w zawodach i akceptacją regulaminu zawodów.

Zbiórka zawodników o godz. 5.00 przy wiacie na „Łętowni” ul. Kombatantów w Strzyżowie

1. Maksymalna liczba zawodników- 130 osób
2. Kwota startowego przeznaczona jest na ciepłe i zimne posiłki, napoje oraz nagrody i upominki dla zawodników. Dla łowcy największego Klenia nagroda główna. 
3. Zawody odbywają się na żywej rybie, obowiązuje zakaz zabierania ryb, grożący dyskwalifikacją.
4. Gatunkami punktowanymi są: Kleń i Okoń oraz inna najdłuższa ryba zawodów (jaź, szczupak, sum, sandacz, boleń, pstrąg)
5. Wymiary ryb zgłaszanych zgodnie z RAPR.
6. Górne wymiary ochronne ryb nie obowiązują.
7. Nie obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra.
8. Wymiary ryb do kart należy wpisywać z dokładnością do 1mm.
9. Wynik zawodnika stanowi długość najdłuższej ryby danego gatunku.
10. Ilości złowionych wymiarowych ryb wpisywanych do kart startowych jest nie ograniczona i nie podlega dziennym limitom.
11. Przy jednakowej długości ryby (np. Klenia), o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje druga najdłuższa ryba tego samego gatunku złowiona w zawodach. Przy dalszej równości decyduje najdłuższa ryba (innego gatunku) spośród wszystkich zgłoszonych przez zawodnika. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. Komisja zaznacza sobie możliwość ponownej weryfikacji zgłoszonych ryb w przypadku wystąpienia miejsc ex aequo.
12. Ryby mierzone będą z miarkami przygotowanymi przez organizatora i przekazanymi każdemu z zawodników. Miarki podlegają zwrotowi do organizatora.
13.Każda ryba punktowana musi być zmierzona i sfotografowana na miarce głową do „zderzaka”, zdjęcie musi być wykonane na wprost, a wyniki wpisane do karty startowej. (Na karcie startowej zawodnik wpisuje wszystkie złowione przez siebie ryby zaznaczając po jednej najdłuższej rybie z każdego punktowanego gatunku)
14. Ryby punktowane nie będą brane pod uwagę bez fotografii z miarką organizatora i widocznym numerem, co stanowi potwierdzenie jej złowienia w czasie zawodów.
15. Ryby mogą być przetrzymywane chwilowo (do czasu pomiaru) po czym muszą być jak najszybciej wypuszczone do wody.
17. Zawody trwają 6 h od ustalonej godziny podczas zbiórki.
18. Moment rozpoczęcia łowienia uwzględni 30min. na dojazd/dojście do łowiska.
19. Po wyznaczonym zakończeniu łowienia, zawodnicy mają 30 min. na dotarcie do miejsca zbiórki i zdania kart startowych.
20. Zawody rozgrywane będą w terenie, który wyznaczą most w miejscowości WOJASZÓWKA oraz korona zapory na rzecze Wisłok w RZESZOWIE
W obrębie ustalonego terenu zawodów Zawodnicy mogą dowolnie poruszać po obu brzegach przemieszczając się w górę i w dół rzeki bez ograniczeń odległości.
22. Do wybranego przez siebie łowiska, po sygnale rozpoczęcia zawodów, można przejechać samochodem (w przypadku nie znajomości wyznaczonych punktów krańcowych organizator służy pomocą i możliwością pokierowania).
23. Czas na zdanie kart startowych i miarek ustalony zostanie na miejscu zbiórki. Po upływie wyznaczonego czasu punkty zawodników z kart nie zdanych w wyznaczonym czasie nie będą brane pod uwagę.
24. Komisja Sędziowska po wstępnej selekcji wyników na podstawie zwróconych kart startowych weryfikować będzie tylko najdłuższe ryby punktowane i nagradzane podczas zawodów.
25. Nie zdanie miarki wydanej przez organizatora skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
26. Puchary lub statuetki otrzymają łowcy największego Klenia zawodów, największego Okonia zawodów oraz największej ryby zawodów (bez brania pod uwagę łowców Kleni i Okoni). Nagroda Główna dla łowcy największego Klenia.
27. Każdy z zawodników otrzyma tzw. „pakiet startowy”.
28. Prawo startu mają osoby pełnoletnie oraz juniorzy do 18 roku życia, którzy wędkować będą pod opieką osoby dorosłej.
29. Możliwość łowienia po obu stronach rzeki
30. Odstęp od wędkarza od wędkarza może być zmniejszony za zgodą ich samych, poniżej regulaminowej odległości 25m łowiąc z brzegu jak i brodząc.
31. Możliwość brodzenia w woderach lub spodnio- butach ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa, fair play oraz koleżeńskiej atmosfery.
Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie zdjęć i filmów z ich wizerunkiem na stronach internetowych i w czasopismach w formie foto-video relacji z zawodów lub w celu promocji zawodów.
UWAGI KOŃCOWE
Pozostałe sprawy związane z przebiegiem zawodów zostaną wyjaśnione na odprawie z zawodnikami w dniu zawodów.
Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zawodów z przyczyn pogodowych.
Zarząd Koła „Kleń” w Strzyżowie