PZW KOŁO "KLEŃ" STRZYŻÓW N/WISŁOKIEM


SPINNINGOWY PUCHAR WISŁOKA 2022
DATA; 04.09.2022
MIEJSCE ; Żarnowa
ZBIÓRKA do GODZ. 5.30 pod mostem w Żarnowej (NIE MA ROZJAZDU)
ZAPISY DO DNIA 31.08.2022
TEL.604102435 lub meilowo na adres pzwklen@wp.pl

OPŁATA STARTOWA 30ZŁ. PŁATNE na NOWE konto Koła w PKO S.A. nr 44 1240 2672 1111 0010 9755 1879 z dopiskiem "Puchar Wisłoka 2022". Młodzież do 18 roku życia zwolniona z opłaty startowej.
Całość wpisowego przeznaczona na nagrody dla zawodników, posiłki i napoje
Minimalna liczba uczestników 8 osób.
1 TURA - 6 GODZIN
Program zawodów:
5.00- 5.30- zbiórka uczestników pod mostem w Żarnowej, losowanie miarek i rozejście się zawodników
6.00 rozpoczęcie łowienia
12.00- koniec łowienia
13- ogłoszenie wyników
Zawody będą rozgrywane w cyklu Grand Prix Koła “Kleń” w dyscyplinie spinningowej. Obowiązują przedziały co 1 cm. Zdjęcia wysyłane po złowieniu ryby ułożonej na miarce pyskiem do "zderzaka"
Rozgrywane będzie kilka zawodów, z których do klasyfikacji rocznej każdemu zawodnikowi (członkowi Koła "Kleń" Strzyżów) policzone zostaną najlepsze indywidualne wyniki bez uwzględnienia najgorszego wyniku z całego sezonu. Zwycięzcy rocznej Grand Prix Koła otrzymają dodatkowe nagrody i wyróżnienia. . Punktacja za każde zawody będzie przedstawiać się następująco:
1 pkt. za udział w zawodach dla każdego uczestnika.
1 dodatkowy punkt za złowienie co najmniej jednej ryby
1 dodatkowy pkt. za zajęcie 6 miejsca- 6 miejsce max. 3 pkt
2 dodatkowe pkt. za zajęcie 5 miejsca- 5 miejsce max. 4 pkt.
3 dodatkowe pkt. za zajęcie 4 miejsca- 4 miejsce max. 5 pkt.
4 dodatkowe pkt. za zajęcie 3 miejsca- 3 miejsce max. 6 pkt.
5 dodatkowych pkt. za zajęcie 2 miejsca- 2 miejsce max. 7 pkt.
6 dodatkowych pkt. za zajęcie 1 miejsca- 1 miejsce max. 8 pkt.
W zależności od decyzji organizatora od zawodników pobiera się opłatę w postaci startowego (wpisowego) na pokrycie kosztów zawodów. Świadcząc tę usługę Związek nie jest nastawiony na osiąganie zysku.
Uczestnictwo w zawodach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci nazwiska i imienia, nazwy drużyny lub koła reprezentowanego przez zawodnika jak również na wykorzystanie tych danych i wizerunku w relacjach i zdjęciach z zawodów.
W przypadku braku zgody na publikację wizerunku uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w zawodach.
Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników zawodów jest Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie Koło nr 30 "Kleń" w Strzyżowie, ul. Akacjowa 36, 35-113 Rzeszów

ZARZĄD KOŁA "Kleń" w Strzyż