PZW KOŁO "KLEŃ" STRZYŻÓW N/WISŁOKIEM


Zarząd Koła Kleń informuje, że zawody wędkarskie o SPINNINGOWY Puchar Jesieni odbędą się dnia 11.09.2021
Metoda połowu : SPINNING
Zawody odbędą się na rzece Wisłok w Zaborowiu
Zbiórka zawodników o godz. do godz. 5.30 - obok mostu w Zaborowiu
1 TURA – 5 godzin


Nie będzie rozjazdu . Ten sam regulamin we wszystkich turach czyli "przedziały co 1 cm" i "zaokrąglanie w górę"
Zawody rozegrane zostaną na żywej rybie , uczestnicy zobowiązani są do posiadania cyfrowego aparatu fotograficznego lub telefonu z aparatem fotograficznym.
Zapisy na zawody do dnia 07.09.2021r SMS, telefonicznie na numer: 604102435 lub
na adres: pzwklen@wp.pl
Program zawodów:
do godz. 5.30-6 - zbiórka uczestników, losowanie miarek i sektorów
6.30- początek łowienia
12.30 - koniec łowienia w I turze
13.00 – sprawdzenie wyników
13.30 - ogłoszenie wyników, koniec zawodów

WPISOWE 30ZŁ. PŁATNE na NOWE konto KOŁA w banku PKO S.A. nr 44 1240 2672 1111 0010 9755 1879
z dopiskiem "Puchar Jesieni Spinning ".
Minimalna liczba uczestników 8 osób.
Przewidziane nagrody dla najlepszych.
ZAWODY ROZEGRANE ZOSTANĄ NA ŻYWEJ RYBIE UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO POSIADANIA , APARATU FOTOGRAFICZNEGO CYFROWEGO LUB TELEFONU Z APARATEM FOTOGRAFICZNYM .
1. Terminy oraz miejsca zawodów mogą ulec zmianie ze względu na złe warunki atmosferyczne i wysoki stan rzek.
2. Zawody odbywać się będą na żywej rybie .
3. Zawody będą rozgrywane w cyklu Grand Prix Koła “Kleń” w dyscyplinie spinningowej.
Rozgrywane będzie kilka zawodów, z których do klasyfikacji rocznej każdemu zawodnikowi (członkowi Koła "Kleń" Strzyżów) policzone zostaną wszystkie wyniki bez jednego najgorszego z całego sezonu. Zawody „Kleń Wisłoka” nie będą wliczać się do klasyfikacji Grand Prix Koła. Zwycięzcy rocznej Grand Prix Koła otrzymają dodatkowe nagrody i wyróżnienia. . Punktacja za każde zawody będzie przedstawiać się następująco:
1 pkt. za udział w zawodach dla każdego uczestnika.
1 dodatkowy punkt za złowienie co najmniej jednej ryby
1 dodatkowy punkt za zajęcie 6 miejsca- 6 miejsce 3 pkt
2 dodatkowe pkt. za zajęcie 5 miejsca- 5 miejsce 4 pkt.
3 dodatkowe pkt. za zajęcie 4 miejsca- 4 miejsce 5 pkt.
4 dodatkowe pkt. za zajęcie 3 miejsca- 3 miejsce 6 pkt.
5 dodatkowych pkt. za zajęcie 2 miejsca- 2 miejsce 7 pkt.
6 dodatkowych pkt. za zajęcie 1 miejsca- 1 miejsce 8 pkt.
4. Uczestnicy zawodów spinningowych zobowiązani są do posiadania aparatu fotograficznego cyfrowego lub telefonu z aparatem fotograficznym.
5. Zbiornik zastępczy na zawody – Blizne (w przypadku 2 terminu)
6. Opłata startowa na zawody płatna na konto Koła - 30 zł.
7. Opłata startowa nie dotyczy młodzieży do 18 lat
8. Obowiązuje w dniu zawodów zasada zaokrąglania długości ryb "w górę do pełnego centymetra" dlatego długość ryby należy wpisywać z dokładności do 1 mm. Przedziały co 1 cm (tylko ryby wymiarowe)
9. Minimalna ilość uczestników do rozegrania zawodów - 8 zawodników.
10. W przypadku nie zwrócenia miarki wędkarskiej zawodnik zostaje zdyskwalifikowany oraz zobowiązany jest uiścić 100 zł za zgubioną miarkę.
11. Szczegółowe informacje ukazywać się będą na dwa tygodnie przed zawodami